Wat is dialyse?
Dialyse is een behandeling voor patiënten bij wie de nieren (bijna) zijn gestopt met functioneren. De nieren hebben belangrijke functies, waaronder het verwijderen van afvalstoffen en het uitscheiden van overtollig vocht via de urine. Als de nieren niet (goed) werken wordt met behulp van dialyse afvalstoffen en het eventuele overtollige vocht verwijderd uit het lichaam. Via dialyse wordt ongeveer 10% van de nierfunctie overgenomen. Dit is voldoende voor het lichaam om te kunnen blijven functioneren.

Peritoneale dialyse
Bij peritoneale dialyse worden de afvalstoffen en het vochtoverschot uit het bloed gefilterd met behulp van uw eigen buikvlies. Daarom wordt
het ook wel buikspoeling genoemd.

De behandeling
Voor de behandeling wordt het eigen buikvlies (peritoneum) als dialysefilter tussen bloed en een spoelvloeistof gebruikt. Dit vlies ligt om de organen in de buik heen en is doorweven met veel bloedvaten. Het buikvlies is een halfdoorlatend vlies. Vocht en stoffen die uit kleine deeltjes bestaan worden doorgelaten. Stoffen die uit grotere deeltjes bestaan worden tegengehouden, omdat de gaatjes in het buikvlies te klein zijn om deze door te laten.

Frequentie, duur en locatie van de behandeling
De behandeling wordt in principe bij u thuis uitgevoerd. Ondersteuning is mogelijk door R en R Multizorg B.V.  De duur van de behandeling is afhankelijk van de behandelmethode waar u voor kiest:

1. Continue Ambulante Peritoneale Dialyse / overdag (CAPD)
2. Automatische Peritoneale Dialyse / in de nacht (APD)

De behandeling vindt elke dag plaats, waarbij in principe 24 uur per dag dialysevloeistof in de buik aanwezig is. Deze spoelvloeistof loopt via de peritoneale dialysekatheter in de buik en verblijft per wisseling een aantal (variërend van 1 – 8) uur in de buik en wordt daarna weer via  de peritoneale dialysekatheter uit de buik verwijderd.

Bij de CAPD vinden vier handmatige wisselingen overdag plaats.

Bij de APD voert de machine na het aansluiten een vooraf bepaald aantal wisselingen voor u uit.