Inleiding
​Voor u ligt de gedragscode van Multizorg versie 2019/2021. Graag willen we toelichten waarom een gedragscode nodig is voor Multizorg. Multizorg is een jonge organisatie met enthousiaste en betrokken medewerkers die zichzelf maximaal inzetten voor onze cliënten, ook bij complexe casussen.

Deze gedragscode geeft een scheidslijn aan en is binnen het directie overleg breeduit besproken en als hamerstuk goedgekeurd. Om voor het geheel, de gedragscode nu een breder draagvlak te creëren willen we binnen de teams de gedragscode breed bespreken en regelmatig binnen het overleg terug laten komen.

Wat verstaan we nu eigenlijk onder Professionele Integriteit. Welke integriteitsvraagstukken of dilemma’s leven bij ons? En vooral hoe gaan we er binnen ons werk mee om? Welke reden gebruiken we om ons gedrag  en onze keuzen te rechtvaardigen?

De antwoorden op deze vragen zullen de gedragscode in de loop van de tijd wijzigen. En van de code en gedragingen zal er een zet van gedragsregels worden gemaakt. Deze code beschrijft   de professionele verantwoordelijkheid op sociaal en ethisch gebied. Het is de basis van onze inzet, integere en transparante bedrijfsvoering en organisatie.

Gedragscode
In deze gedragscode kunt u terugvinden hoe de omgang is tussen, de werknemer en de werkgever, de werknemer en de aan ons toe vertrouwde cliënten, de werknemer en de materialen van Multizorg, en gedragsregels voor medewerkers.

Het kan soms gebeuren dat er tijdens contact met cliënten, zaken worden besproken, waarvan u achteraf moet constateren dat er misschien eerst een overleg plaats had moeten vinden. Als die medewerkers er dan achteraf door hun leidinggevende op aan worden gesproken horen we vaak dat medewerkers zich eigenlijk niet bewust waren van het overschrijden van een norm.

Goed werkgeverschap.
Goed werkgever zijn, is een algemene verplichting van de werkgever. Het komt erop neer dat Multizorg verplicht is jouw als werknemer in staat te stellen uw werkzaamheden naar beste vermogen uit te voeren.

Goed werknemers schap
Als werknemer ben u verplicht datgene te doen en na te laten wat van een goed werknemer kan worden verwacht. U dient uw werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten en aanwijzingen van de werkgever op te volgen.

Scheiding werk en privé
Als goed werkgever heeft Multizorg oog voor privébelangen van medewerkers. We respecteren uw persoonlijke levens sfeer en laten de nodige ruimte hiervoor op het werk. Van jou als medewerker verwachten we dat u niet over de grenzen van redelijkheid heen gaat. Als u ergens over twijfelt, ook hier geldt: bespreek het met uw leidinggevende.

Kleding voorschrift
Het is verplicht binnen Multizorg Bedrijfskleding te dragen. Dit om zichtbaar en professioneel over te komen bij de cliënten en in de wijk. Het is niet toegestaan om rokken of broeken te dragen die boven op de knielengte zijn. Verder verwijst Multizorg naar het hygiene protocol van Vilans ( zie intranet ) en dient een ieder zich hieraan te houden. (geen lange nagels, geen nagellak, geen losse lange haren, geen sieraden)  

Belangenconflicten
U kunt beter elke situatie vermijden waarin een conflict, of de schijn ervan zou kunnen ontstaan tussen uw privébelang en die van Multizorg. Als u of uw familieleden een financieel of ander belang hebben in een onderneming die producten of diensten levert aan Multizorg moet u dit melden aan uw leidinggevende.

Aannemen van giften / entertainment
Niemand krijgt iets “zomaar” gratis. Achter elk geschenk ligt een bedoeling. Hoe groot is het risico van mogelijke beïnvloeding? Als men u geschenken aanbied of  u een uitnodiging ontvangt dan meld en overlegd u dat aan uw leidinggevende. Als richtlijn geldt dat u geen geschenken aanneemt van cliënten. Bijvoorbeeld een taart of iets dergelijks voor het team, als dank mag wel. Giften van een zakelijke relaties met een waarde van meer dan 50 euro worden eerst overlegd met de leidinggevende en giften minder dan 50 euro worden gemeld bij de leidinggevende.

Eerlijk en ethisch zaken doen.
Als u in uw functie bezighoud met inkoop of huren van dienstverlening en goederen moet u onafhankelijk kunnen kiezen, beoordelen en beslissen. Een leverancier die dit proces met geld of gunsten probeert te beïnvloeden bedreigt u integriteit. Dit is niet toelaatbaar en moet gemeld worden.

Gelijke arbeidskansen
Multizorg biedt gelijke arbeidskansen. Onrechtmatige discriminatie of intimidatie is niet toegestaan. Beslissingen over werving, aanstelling, promotie en beëindiging van een dienstverband worden gemaakt op basis van objectieve, niet discriminatoire criteria.