U kunt klagen over van alles. Over praktische zaken en over organisatorische zaken. Bijvoorbeeld als u vindt dat er te weinig hulp is bij het aankleden. Of over de kwaliteit van onze dienstverlening.

Onze medewerkers zijn goed opgeleid, worden regelmatig bijgeschoold en krijgen begeleiding van hun leidinggevende. Ze werken volgens allerlei regels en protocollen. Toch gaat er wel eens iets mis in de zorgverlening.

Is dat bij u het geval? Blijf er niet mee rondlopen, maar praat er over met de betreffende verzorgende of de leidinggevende. Want elk signaal, elke klacht is waardevol. Het biedt ons de kans om zaken te veranderen, te verbeteren. Als we niets horen, kunnen we ook niets doen!

U hoeft niet bang te zijn dat u geen zorg meer krijgt of dat de medewerkers niet meer aardig tegen u zijn. Wij zien klagen niet als mopperen of als ruzie zoeken. Wij stellen het juist op prijs dat u durft te zeggen wat u vindt.

Eerst praten

Wij adviseren u om allereerst te gaan praten met de medewerker over wie u niet tevreden bent. Een rustig gesprek lost meestal al veel op, zo is onze ervaring. Biedt dat gesprek geen goede oplossing, vraag dan of de leidinggevende bij u langs wil komen en leg de kwestie aan hem of haar voor.

… dan klagen

Is de kwestie na gesprekken met de medewerker en de leidinggevende of de directeur nog niet opgelost? Dan kunt u een stapje verder gaan en een klacht indienen bij de klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg.

Klachtenportaal Zorg

Multizorg is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Een klacht over een zorgaanbieder aangesloten bij Klachtenportaal Zorg wordt ingediend:
Via www.klachtenportaalzorg.nl. u vult het formulier klacht indienen in
Contact via de e-mail info@klachtenportaalzorg.nl
Schriftelijk, door de klacht te sturen naar Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen

Klik hier voor het klachtenreglement

Spelregels voor de klachtenprocedure

Na het indienen van een klacht wordt de procedure gestart:

 1. Ontvangst klacht
 2. Eerste beoordeling klacht door “Klachtenportaal Zorg”
 3. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen
 4. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht
 5. Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de klager
 6. Afhankelijk van de complexiteit en de wens van de klager kiest het Klachtenportaal voor bemiddeling of directe voordracht voor de commissie
 7. Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt voor de klachtencommissie wordt dat verzoek ingewilligd.
 8. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de Zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/ zij de mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing
 9. De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener.
 10. Als de klager tevreden is met het resultaat is de klacht afgehandeld.
 11. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg.
 12. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding.
 13. Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener.
 14. De klacht is afgehandeld.

======================

Geschillenreglement Klachtenportaal Zorg

Flyer spelregels Klachtenportaal Zorg