Huishoudelijke hulp

Er zijn veel omstandigheden zoals: ziekte, ouderdom , lichamelijke of verstandelijke beperking die er toe kunnen bijdragen dat u niet of niet meer volledig uw huishouden kunt doen. Iedere situatie heeft  eigen kenmerken we nemen dan graag de tijd voor u! Uw zelfredzaamheid en zelfstandigheid staan voorop ; samen bespreken we met u een passend plan voor huishoudelijke hulp door. Ieder situatie kent haar eigen kenmerken hierin en nemen dan graag de tijd voor u!