Begeleiding individueel

R&R Multizorg biedt ook ondersteunende begeleiding aan kinderen, jongeren, volwassene, oudere en gezinnen die al of niet een verstandelijke beperking hebben.  Wij begeleiden bijvoorbeeld het kind naar zijn activiteiten bij sportclub – hobbieclub. Verder kunt u denken aan begeleiding bij school, begeleiding bij het zelfstandig gaan wonen, het verhogen van zelfvertrouwen en zelf redzaamheid.

Bij begeleiding gaat het er om dat u alles wat u nog wel kunt, zoveel en zo goed mogelijk zelf doet. Wij ondersteunen u hierin door het geven van praktische hulp en door mee te denken over wat u op een dag allemaal zou kunnen doen.

Begeleiding individueel is gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid. De begeleiding is een praktische ondersteuning waarmee de zorgvrager in staat is zo zelfstandig mogelijk te functioneren.
Begeleid wonen

Samen met u de mensen die voor u belangrijk zijn werken wij aan; Een gezond leven, dat u zich prettig voelt, veilig en plezierig woont en dat u kunt blijven mee-doen in de samenleving.

Hulp bij schulden

​R&R multizorg in samenwerking met stichting Zorgu zet kleinschalige woonvormen in voor opvang van hulpbehoevenden die door omstandigheden nergens terecht kunnen en dakloos dreigen te worden. Je komt niet zomaar in zo’n situatie.

Daar gaat een geschiedenis aan vooraf, detentie verleden, oplopende schulden en verslavingsproblematiek en/of psychische problematiek. Binnen onze woonlocaties heeft de cliënt een eigen kamer en worden douche en toilet gedeeld met medebewoners. Onze woonlocaties worden deels gerund door onze housekeepers, zij verzorgen (indien van toepassing) de maaltijden en ondersteunen cliënten met het schoonhouden van de woning en hun corveetaken. De begeleiding van ons bedrijf is er op gericht om zelf weer de regie over het eigen leven in handen te nemen, terugkeer naar de arbeidsmarkt te initiëren en mogelijk recidief gedrag of terugval terug te dringen en te beperken.

Het bedrijf is een betrokken organisatie die vanuit de gedachte dat ieder mens een tweede kans verdiend haar ondersteuning daarop heeft gebaseerd. Onze teams bestaan uit gedragswetenschappers, begeleiders, ambulant begeleiders en gedragstrainers. Daarnaast is ons bedrijf verbonden aan een bewindvoerderskantoor om zodoende ontstane schulden van cliënten snel en efficiënt in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen.

Verandering gebeurt nooit overnacht en daarmee willen wij de opening creëren om de verandering de tijd te geven zich te manifesteren. Deze verandering, in levenswijze, gedrag en sociale vaardigheden is onderdeel van ons behandeltraject.

Zie het Zorgaanvraag formulier op deze site.
Ons team neemt direct contact met u op.