Zorgindicatie en PGB aanvragen. U kunt een zorgindicatie aanvragen bij het CIZ. De klanten van het 24 Uurs Zorgloket ontvangen een Persoons Gebonden Budget (PGB) uit Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). … Onze 24 uurs zorg is 100% betaalbaar vanuit dit Persoons Gebonden Budget (PGB).