Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een veel omvattende specifieke zorg voor mensen in hun allerlaatste levensfase en hun naasten. Bij deze vorm van zorg staat  de kwaliteit van het leven van patiënt en hun naasten centraal. In 2002 heeft de World Health Organization (WHO)een vernieuwde definitie opgesteld over palliatieve zorg.

Onze specifieke zorg richt zich op de volgende aandachtsgebieden:

  • het verzachten en verlichten van lijden
  • vroegtijdige signaleringen zorgvuldige behoordeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard
  • ondersteuning bieden aan de patiënten om een zo actief mogelijk leven te kunnen leiden tot aan hun dood
Wanneer palliatieve zorg gewenst?
Palliatieve zorg kan worden ingezet vanaf het moment dat behandelingen die gericht zijn op genezing niet meer helpen. De zorgverlening is volledig aangepast aan de situatie en kan nodig zijn van enkele dagen, weken, maanden of jaren.