Over Ons

R&R Multizorg is een betrouwbare en professionele organisatie die uw belangen en zorgvraag vooropstelt. Alle medewerkers binnen onze organisatie zijn mensen met een maatschappelijke en sociale achtergrond.Om de uiteenlopende zorgvraagstelling van onze  cliënten nauwgezet en passend te kunnen invullen houden wij  alle ontwikkelingen op het gebied van zorgmogelijkheden en politieke ontwikkelingen nauwgezet in de gaten.

Thuiszorg

Thuiszorg is zorg die bij mensen thuis wordt gegeven. Het kan gaan om persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, maar ook om huishoudelijke hulp. Verpleging is bijvoorbeeld de verzorging van een wond of het toedienen van injecties.

Het verschil

Wij staan voor:

  • Zorg; volledig afgestemd op uw situatie, ook als diee verandert.
  • Eigen regie; u bepaalt de zorg
  • Flexibiliteit; geen wachtlijst en de zorg wordt afgestemd op iederee zorgbehoefte en situatie
  • Casusregisseur; een aanspreekpunt die alle zorgaspecten met u afstemt gedurende het gehele proces.
  • Kwaliteit; ervaren en deskundige zorgverleners en breed inzetbaar
  • Vervoer; wij kunnen op maat vervoer organiseren.
  • Privacy; uw privacy is gewaarborgd!
  • Laagdrempelig: U kunt zonder afspraak binnenlopen voor een intakegesprek.
  • Maximale bereikbaarheid; 24 uur bereikbaar voor alle zorgvragen.
Ondersteuning

Ondersteuning aan mensen.

Wij hebben bij R&R Multizorg veel ervaring in het begeleiden en ondersteunen van jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

Wij bieden hen begeleiding op verschillende  leefgebieden in de thuissituatie en ook daarbuiten.. Wij vinden het bij R&R Multizorg belangrijk, dat iedereen zich kan ontwikkelen en vertrouwen krijgt in eigen kunnen. Samen met onze cliënten werken wij aan zelfredzaamheid en de mogelijkheid om in de maatschappij te kunnen meedoen.

R&R Multizorg heeft door haar jarenlange opgebouwde ervaring effectieve en praktische methodes ontwikkelt om concrete en daadwerkelijk hulp te bieden.