Bij het verlenen van zorg of het behandelen van cliënten kunnen handelingen (bijna) fout gaan of anders lopen dan verwacht. We spreken dan van een incident.

De wettelijke definitie van een incident is: een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of nog zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt’.

Zorgmedewerkers zijn verplicht om incidenten te registeren.
Multizorg biedt voor haar cliënten en medewerkers hier een registratiesysteem voor.

Medewerkers moeten hierna de melding verder registreren in Nedap of in de clientenmap.

Klip op HIER om direct een melding te doen.